TAGALOG

tagalog

Martsa Laban sa Racism sa Osaka

Magkapit-bisig tayo upang “Labanan ang Senopobya!” Anyayahan ang inyong mga kaibigan, katrabaho, kaklase at tayo’y magmartsa. Mas maraming mahihiyakat na sumama, mas maganda. Kaya’t halika na, dumalo sa rally at makiisa sa saya. Paalala lamang, huwag kalimutang magdala ng pananggalang sa init ng araw.

“Patayin sila!” “Lumayas kayo!” “Bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo!” “Wala kayong lugar dito!” “Ang bansang Hapon ay para sa mga Hapones lamang!”

Ang mga katagang ito ay tinatawag na “Hate Speech” o mapopoot na mga salita. Ito ay mga salitang nakasasakit sa dignidad ng bawat tao.

Noong araw ay walang maririnig na “Hate Speech” sa bansang Hapon. Nito na lamang kasalukuyang panahon lumalakas at umaalingawngaw ang “Hate Speech” sa mga kalsada nang siyudad ng Osaka at Tokyo. Walang sinuman ang nagnanais na makarinig ng mga ganitong salita. Maraming nasasaktan, nanliliit, natatakot ngunit walang may lakas ng loob upang ito’y labanan.

Ito ang isang maliwanag na katotohanan na nangyayari sa kasalukuyan.

Kanino ba ang bayang ito? Nararapat lamang na paalalahanan ang mga nangunguna sa pagkakalat ng “Hate Speech” na ang bayang ito ay PARA SA LAHAT.

Walang kailangang umalis. Walang may karapatang magsabing umuwi ka na sa bansa mo dahil naiiba ang iyong lahi o nasyonalidad.

Ang bansang Hapon ba ay isang lugar kung saan ang mga dayuhan ay balot ng pangamba dahil tinatratong iba? Hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ito tama.

Pigilan natin ang pagkalat ng mga ganitong masasakit na salita. Paalalahanan natin ang lahat na kahit saan mang bayan ka nagmula, ikaw ay dapat na tratuhin nang pantay at tama sa bansang Hapon.

Ipahayag natin ito mula sa lugar natin dito sa Osaka hanggang makaabot sa buong bansang Hapon. Wala na dapat dayuhan ang masasabihan na, “Umalis ka dito sa bansa namin.” Hindi na natin ito papayagang mangyaring muli.

Magtulungan tayo upang ang Osaka ay maging isang payapa at kaaya-ayang lugar para sa lahat.
Halina’t sumama sa rally sa Midousuji Street sa darating na tag-init. Ang “Osaka laban sa Racism” rally ay isang payak ngunit mahalagang pagtitipon na magaganap ngayong taon, ika-20 ng Hulyo.

 

 

 

広告